Budeme radi, ak nás navštívite a stanete sa našimi priateľmi. Budeme vďační za akúkoľvek pomoc.

Prosba detí Nového domova
Pomôžte nám aj darovaním 2% z dane
(za rok 2016) - NCRls 42441/2016

Ďakujeme!

● Hlavným cieľom od prvopočiatku bolo a zostáva vytvárať vhodné podmienky pre život znevýhodnených osôb formou rodinného spôsobu života.
● Popri odbornej a komplexnej starostlivosti venujeme pozornosť zabezpečovaniu podmienok pre
plnohodnotný spôsob života našich klientov.
● Naším želaním je, aby všetci obyvatelia Nového domova (deti, mládež a dospelí so špeciálnymi potrebami) našli v zariadení
náhradu domova ,,nový domov“ ,ktorý im poskytne lásku, istotu a perspektívu celoživotného bývania.

● „ Svet v obrázkoch (cieľom projektu je tlač a následný predaj nástenných, stolových a vreckových kalendárov z grafickej tvorivosti hendicapovaných detí). Náklady cca 2 350,- Eur.

● „Teplo domova (cieľom je úspora tepelnej energie rekonštrukciou obvodového plášťa budovy, výmenou starých okien za plastové). Náklady cca 20 000,- Eur.

 viac info  

     
NOVINKA: Včasná intervencia

Domov sociálnych služieb pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami v Prievidzi Vám ponúka novú službu sociálnej pomoci... 
 viac info

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov chceme aj touto formou vyjadriť našu vďaku p. primátorke a mestu Prievidza, ktorý nám pomohli pri realizácii projektu Snoezelen.

 

Vybudovanie terapeutickej multisenzorickej meistnosti Snoezelen

Úspešne sme ukončili náš nový projekt, ktorý bol zameraný na vybudovanie terapeutickej multisenzorickej miestnosti Snoezelen určenej pre deti so špeciálnymi potrebami. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri realizácii tohto projektu a to: Nadácia Volkswagen, Mesto Prievidza, Slovenské elektrárne, a.s., Nestlé Slovensko s.r.o.

 

        

Nový domov, n.o. © 2013-2017